zondag 29 augustus 2021

Kerkdienst 29 augustus 2021

Tijdstip: 
 10:00

Aanmelden via aanmeldenkerkdienst@pg-boxtel.nl, als het niet anders kan via tel 0411-678 565 of 06-201 17 316. Wilt u uw naam vermelden, het aantal personen waarmee u aanwezig zal zijn en uw telefoonnummer.
Aanmelden kan voor vrijdagavond 19.00 uur. Na aanmelding krijgt u een e-mail ter bevestiging. Wanneer alle plaatsen bezet zijn, nemen we ook contact met u op.
De dienst is tevens te bekijken via onze livestream via YouTube. De link naar onze Youtube is: Youtube kanaal.

Liturgie:
Psalm 65: 1 en 5

Kyriëgebed met lied 301g als gezongen antwoord
Glorialied lied 659: 1, 4 en 6
Uit de Schriften: Jesaja 55: 1 t/m 5 en Jesaja 56: 3 t/m 8
Lied 382: 1 en 2
Uit de Schriften: Handelingen 8: 26 t/m 40
Lied 321: 1, 2, 3, 5 en 7
Lied 833 (3x)
Lied 287: 2, 3 en 5
Zegen (wisselspraak, liedboek blz 1317)


Predikant: hr. P. Flach (N enen)
Ouderling: mevr. T. v. Leenen
Organist: Jan Hermens
Collecte: Pastoraat
Kinderkerk: Geen Paks

terug