Kerkdiensten Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen, tenzij anders aangegeven, om 10.00 uur in de Protestantse Kerk

Zondag 27 november mevr. ds. W. van Egmond uit Oisterwijk
1e Advent, begin Adventsproject Kinderkerk PAKS, bijeenkomst Kerk op Schoot                           
Collecte voor Wens ambulance Boxtel
Zondag 4 december mevr. ds. C.A. Terlouw
2e Advent      De Cantorij verleent medewerking
Collecte voor de Cantorij                           
Zondag 11 december mevr. ds. H. Radstake uit Oisterwijk
3e Advent  Collecte voor Pastoraat
Zondag 18 december ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven  
4e Advent   Collecte voor Audio/Visuele apparatuur
Zaterdag 24 december 17.00 Kinderkerstfeest
21.30 Kerstnachtdienst      mevr. ds. C.A. Terlouw      Collecte voor Leger des Heils
Zondag 25 december 10.00 Kerstdienst mevr. ds. C.A. Terlouw  Collecte voor KerkinActie: Kinderen in de knel    
 

Zondag 01 januari      :           mevr. ds. C.A. Terlouw          
Aanvang 17.00 uur               Avondgebed




KINDEREN ZIJN WELKOM
Vriendengroepen en jongerengroepen zijn met enige regelmaat te gast. Welkom! Als er kinderen tot 12 jaar komen wilt u dit dan doorgeven aan de leiding van de kinderkerk ( Wij zijn een kleine gemeente, met een kleine kinderkerk. Daarom kan het soms nodig zijn dat één van de ouders komt meehelpen.
Als er veel jongeren in de kerk komen is het fijn als u uw komst aankondigt bij de predikant (

COLLECTEN
De eerste collecte is altijd bestemd voor een diaconaal of ander doel en staat bij de kerkdiensten vermeld. De hierop volgende collecte heeft als bestemming het plaatselijk kerkenwerk. Voorts hangt aan de deur van de kerk de Zendingsbus, waarvoor wij graag uw aandacht vragen. Collectebonnen kunt u verkrijgen bij de dienstdoende ambtsdragers: kaarten van 10 x € 1,= en 10 x € 2,=.
 

terug